Blessings Bookstore | ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᑖᕐᕕᒃ ᐅᑉᐱᕐᓂᓕᕆᔪᑦ

Blessings Bookstore is located in the Church Office (Building 659-C). We specialize in Inuktitut Bibles, hymn books and prayer books. English Bibles are also available.


ᐅᖃᓕᒫᒐᖅᑖᕐᕕᒃ ᑐᔅᓯᐊᕐᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖁᑎᖕᒐᓃᑦᑐᖅ (ᐃᓪᓗᖁᑖ 659-C). ᐱᑕᖃᖅᐸᑦᑐᖅ ᐃᓄᑦᑎᑑᖅᑐᓂᒃ ᐃᔾᔪᔪᓂᒃ, ᐱᓯᕐᓂᒃ ᑐᔅᓯᐅᑎᓂᓪᓗ. ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖅᑐᑦ ᐱᑕᖃᖅᐸᒻᒥᔪᑦ.


uqalimaagaqtaarvik tussiarviup allavviqutingganiittuq (illuqutaa 659-
C). pitaqaqpattuq inuttituuqtunik ijjujunik, pisirnik tussiutinillu. qallunaatituuqtut pitaqaqpammijut.

Bookshelf at Blessings